Vinestor

Gerd Helgheim Slemdal

Accounting

Avdeling Vinestor

Telefon(+47) 98 09 65 66

E-postgerd@vinestor.no

Ole Jacob Skagen Skagen

Senior Adviser

Avdeling Vinestor

Telefon(+47) 95 17 03 06

E-postole.jacob@vinestor.no

Thomas Helås Larsen

Trade Development Manager

Avdeling Vinestor

Telefon(+47) 415 48 520

E-postthomas.larsen@vinestor.no

Vidar Hovde Hovde

CFO

Avdeling Vinestor

Telefon (+47) 99 25 59 09

E-postvidar@vinestor.no